Salten Friluftsråd

Vi jobber for mer og bedre friluftsliv i Salten!

Kort om oss

Salten Friluftsråd er et av 25 friluftsråd i Norge. Friluftsrådet er et underutvalg av Salten regionråd og medlem av landssammenslutningen av friluftsråd, Friluftsrådenes landsforbund.

Salten Friluftsråd arbeider i og for kommunene fra og med Meløy i sør, til og med Hamarøy i nord. Rådet ble opprettet som et prøveprosjekt i 1992. Ved årsskiftet 97/98 ble rådet et permanent underutvalg av Salten Regionråd. Friluftsrådet har pr. i dag 2 fast ansatte. Rådet består av ên valgt representant fra hver av de ni medlemskommunene og to representanter fra frivillige organisasjoner. Salten Friluftsråd er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund sammen med 23 andre interkommunale Friluftsråd.

Formålet med Salten Friluftsråd er å øke forståelsen for friluftslivets betydning, arbeide for bedre friluftskultur og utbredelse av friluftslivet samt å sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter. Satsingsområdene er informasjon og stimuleringstiltak. Salten Friluftsråd driver et nettbasert friluftskart, gir ut regionale papirkart og bidrar til utgivelse av lokale turbøker. Friluftsrådet arbeider spesielt med tiltak rettet mot kystfriluftsliv og for mer og bedre uteaktivitet i skoler, skolefritidsordning (SFO) og barnehager.

Vedtektene for friluftsrådet finner du her.