Rådet

Politisk valgt råd med representasjon fra alle våre medlemskommuner

Vårt valgte råd

Rådet i Salten Friluftsråd består av en valgt representant fra hver av våre ni medlemskommuner. I tillegg har de frivillige friluftsorganisasjonene to representanter i rådet. De møtes to ganger i året. Møtene går på omgang i medlemskommunene og er som hovedregel lunsj til lunsjmøter. Rådet er rådgivende og gir faglige og ressursmessige råd til administrasjonen og årsmøtet, som er Salten Regionråd

Sørfold og leder i rådet
Navn:
Lars Kristian Evjenth
Født:
10.10.1961
Yrke/profesjon/politisk verv:
Lærer, ordfører
Brenner for: 
Et friluftsliv som gir dagene innhold i form av opplevelser som utfordrer og gleder. I tillegg er jeg opptatt av at friluftslivet skal gi mulighet til å oppleve mestring, en opplevelse med stor overføringsverdi - spesielt viktig at barn og unge får del i dette.
E-post:
ordforer@sorfold.kommune.no

Hamarøy og nestleder i rådet
Navn: Bente Melby Ness
Født: 1953
Yrke/profesjon/politisk verv: Dagl leder Ness Camping kommunestyrerepr. SP
Brenner for: Levende distrikt + gode turmuligheter for alle
E-post: post@ness-camping.no

Steigen
Navn: Morten Mehus
Født: 1985
Yrke/profesjon/politisk verv: Rørleggermester/ avdelingsleder røravdeling
Brenner for: Elgjakt er noe jeg i aller høyeste grad brenner for. Politisk: mener vi må stoppe sentraliseringa, blant annet ved å gå imot tvangssammenslåingene av kommunene som nå er i gang.
E-post: mortenm@nordodden.no

Fauske
Navn: Nils-Christian Steinbakk
Født:
Yrke/profesjon/politisk verv:
Brenner for:
E-post: nilsdrift@yahoo.no

Bodø og medlem av AU i rådet
Navn: Egil Johan Mathisen
Født: 1984
Yrke/profesjon/politisk verv: Postbud, vara for De Grønne i Bodø bystyre
Brenner for: Å beskytte naturen både i dag og for at fremtidige generasjoner skal kunne oppleve naturglede
E-post: egilmathisen@hotmail.com

Saltdal
Navn: Kim Mietinen
Født: 06.07.1968
Yrke/profesjon/politisk verv: Biblioteksjef, vara for Sp i kommunestyret
Brenner for: allsidig friluftsliv, fiske og høsting av naturen
E-post: kimmietinen@hotmail.com

Beiarn
Navn: Rune Jørgensen
Født: 1970
Yrke/profesjon/politisk verv: Logoped, bonde, kommunestyrerepr SP
Brenner for: beitenæringen «slik at vi har utsikt til naturen»
E-post: rune.joergensen@beiarn.kommune.no

Gildeskål
Navn: Cecilia Lundbakk
Født: 1973
Yrke/profesjon/politisk verv: Driver Heimsjyen mat og overnatting
Brenner for: friluftsliv, jakt og fiske. Høste av naturen og dra folk ut på tur
E-post: post@heimsjyen.no

Meløy
Navn: Ola Arnfinn Loe
Født: 1966
Yrke/profesjon/politisk verv:  IKT-veileder, leder Plan og Kommunalteknikk, AP
Brenner for: Tilrettelegging av Friluftsopplevelser for alle...
E-post: Ola.Arnfinn.Loe@meloy.kommune.no

De frivillige FNF-Nordland
Navn: Erling Solvang
Født: 1944
Yrke/profesjon/politisk verv: Leder FNF-Nordland
Brenner for:
E-post: erlsolv@online.no

De frivillige FNF-Nordland
Navn: Gisle Sæterhaug
Født: 1985
Yrke/profesjon/politisk verv: Daglig leder FNF-Nordland
Brenner for:
E-post: gisle@fnf-nett.no