Administrasjon

De sovende arbeidsmaurene i Salten Friluftsråd

Salten Friluftsråd har to fast ansatte.

Bjørn Godal, faglig leder (f. 1971)

Er utdannet naturforvalter fra Norges Landbrukshøgskole (1998). Har tidligere erfaring som plan- og miljøvernkonsulent i kommune, arbeid med nasjonalparker og friluftsliv hos Fylkesmannen i Nordland og friluftsveiledning til sjøss og i fjellet. Har hatt ansvaret for  kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder, STImuliprosjektet, utarbeidelse av fagplaner for friluftslinje ved Knut Hamsun vgs og friluftsrådets arbeid med kart. Hovedfokus er informasjons- og forvaltningsoppgaver. Har vært ansatt siden mai 2004. Bjørn  har vokst opp på en folkehøgskole i Trøndelag, men godt forankra i nord og ungdomspappa til to i overkant ivrige skiløpere...

Kontorsted: Steigen

Annette Digermul Hals, prosjektleder (f.1988)
Annette er utdannet fysioterapeut og har fem års erfaring som barnefysioterapeut/folkehelsekoordinator fra Hattfjelldal. Hun er nå i ferd med å avslutte en master i aktivitet og bevegelse ved NTNU. Annette begynte i friluftsrådet mars 2017. I friluftsrådet jobber hun med integrering av innvandrere i friluftsliv, friluftsliv i grunnskolen og Tell tur.

Annette har vokst opp i Vefsn og er som ventet over snittet friluftslivsinteressert og glad i å klatre i trær. Litt mer betenkelig er det at hun er redd maggot, mark og andre dyr uten føtter.

Annette har en familie med tre små.

Kontorsted: Bodø

Trond Loge, prosjektleder 50% (f.1954)

Trond er utdannet adjunkt og har 12 års undervisningspraksis i grunnskolen (Loppa og Saltdal).


Leder i Saltdal friluftsnemnd fra 1987 – 1991. Prosjektleder i Salten Friluftsråd fra 1992 til årsskifte 1997. Daglig leder i Salten Friluftsråd fra januar 1998. Trond har ansveret for friluftsrådets satsing mot skole og barnehage, Basecamp Salten, turbøker og driften av friluftsrådet. Trond er lidenskapelig interessert i alt som kan høstes og spises. Trond har vokst opp i Haugesund, men er i finnmarking, fleinværing og nordlending i hjertet. Trond er en stolt representant for bestefargenerasjonen.

Kontorsted: Saltdal

Knut Berntsen, prosjektleder Helsefremmende skole (f.1955)

Knut leder prosjektet Helsefremmende skole i Nordland. Han reiser nå rundt i Salten og Lofoten og hjelper samtlige skoler i regionen med helsefremmende arbeid i et forrykende tempo!

Kontorsted: Nesna og bilen