Administrasjon

De sovende arbeidsmaurene i Salten Friluftsråd

Salten Friluftsråd har to fast ansatte.

Bjørn Godal, faglig leder (f. 1971)

Er utdannet naturforvalter fra Norges Landbrukshøgskole (1998). Har tidligere erfaring som plan- og miljøvernkonsulent i kommune, arbeid med nasjonalparker og friluftsliv hos Fylkesmannen i Nordland og friluftsveiledning til sjøss og i fjellet. Har hatt ansvaret for  kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder, STImuliprosjektet, utarbeidelse av fagplaner for friluftslinje ved Knut Hamsun vgs og friluftsrådets arbeid med kart. Hovedfokus nå erTurskiltprosjektet i Salten, utarbeidelse av turruteplaner og arbeidet med en PhD som omhandler virkningen av tilrettelegging for friluftsliv i nærmijøet. Har vært ansatt siden mai 2004. Bjørn er ungdomspappa til to i overkant ivrige skiløpere...

Annette Digermul Hals, prosjektleder (f.1988)

Annette er utdannet fysioterapeut og har fem års erfaring som barnefysioterapeut/folkehelsekoordinator fra Hattfjelldal. Hun er nå i ferd med å avslutte en master i aktivitet og bevegelse ved NTNU. Annette begynte i friluftsrådet mars 2017. I friluftsrådet skal hun i første omgang jobbe med integrering av innvandrere i friluftsliv, friluftsliv i grunnskolen og Tell tur.

Annette har vokst opp i Vefsn og er som ventet over snittet friluftslivsinteressert og glad i å klatre i trær. Litt mer betenkelig er det at hun er redd maggot, mark og andre dyr uten føtter.

Annette er snart gift og har en familie med to små.

Trond Loge, prosjektleder 50% (f.1954)

Trond er utdannet adjunkt og har 12 års undervisningspraksis i grunnskolen (Loppa og Saltdal).


Leder i Saltdal friluftsnemnd fra 1987 – 1991. Prosjektleder i Salten Friluftsråd fra 1992 til årsskifte 1997. Daglig leder i Salten Friluftsråd fra januar 1998. Trond har ansveret for friluftsrådets satsing mot skole og barnehage, Basecamp Salten, turbøker og driften av friluftsrådet. Trond er lidenskapelig interessert i alt som kan høstes og spises. Trond har tatt steget over i bestefargenerasjonen.