Salten Friluftsråd

Vi jobber for mer og bedre friluftsliv i Salten!

Kort om oss

Salten friluftsråd er et av 28 friluftsråd i Norge. Friluftsrådet er et underutvalg av Salten Regionråd og medlem av landssammenslutningen av friluftsråd, Friluftsrådenes landsforbund.

Salten friluftsråd arbeider i og for kommunene fra og med Rødøy i sør, til og med Hamarøy i nord. Rådet ble opprettet som et prøveprosjekt i 1992. Ved årsskiftet 97/98 ble rådet et permanent underutvalg av Salten regionråd. Friluftsrådet har pr. i dag 2 fast ansatte. Styret består av ên valgt representant fra hver av de ni medlemskommunene. I tillegg til kommunene styret to konsultative medlemmer. Dette er FNF- Nordland med to representanter og Statskog - Nordland med en representant. Salten friluftsråd er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund sammen med 25 andre interkommunale friluftsråd.

Formålet med Salten friluftsråd er å øke forståelsen for friluftslivets betydning, arbeide for bedre friluftskultur og utbredelse av friluftslivet samt å sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter. Satsingsområdene er informasjon og stimuleringstiltak. Salten Friluftsråd driver nettbasert turinformasjon, gir ut regionale papirkart og bidrar til utgivelse av lokale turbøker. Friluftsrådet arbeider spesielt med tiltak rettet mot kystfriluftsliv og for mer og bedre uteaktivitet i skoler, skolefritidsordning (SFO) og barnehager.

Vedtektene for friluftsrådet finner du her.