Kort om oss

Salten friluftsråd er et av 28 friluftsråd i Norge. Friluftsrådet er et underutvalg av Salten Regionråd og medlem av landssammenslutningen av friluftsråd, Friluftsrådenes landsforbund.

22.01.201519:17 Admin

Salten friluftsråd arbeider i og for kommunene fra og med Rødøy i sør, til og med Hamarøy i nord. Rådet ble opprettet som et prøveprosjekt i 1992. Ved årsskiftet 97/98 ble rådet et permanent underutvalg av Salten regionråd. Friluftsrådet har pr. i dag 2 fast ansatte og en prosjektansatt i halv stilling. Styret består av ên valgt representant fra hver av de ti medlemskommunene. I tillegg til kommunene har styret to konsultative medlemmer. Dette er FNF- Nordland med to representanter og Statskog - Nordland med en representant. Salten friluftsråd er tilsluttet Friluftsrådenes Landsforbund sammen med 27 andre interkommunale friluftsråd i Norge.

Formålet med Salten friluftsråd er å øke forståelsen for friluftslivets betydning, arbeide for bedre friluftskultur og utbredelse av friluftslivet samt å sikre og utvikle regionens friluftsmuligheter. Satsingsområdene er informasjon og stimuleringstiltak. Salten Friluftsråd gjennomfører større friluftslivsretta prosjekt i kommunene, regionen og fylket (som Helsefremmende skole og barnehage, Sykkel i Salten, revitalisering av Nordlandsruta, utvikling av padleruter, og ulike tilretteleggings/utviklingsporsjekter). I tillegg legger vi til rette nettbasert turinformasjon, gir ut papirkart, turkort og bidrar til utgivelse av lokale turbøker. Vi veileder også i stor grad kommunene og bidrar med friluftslivsfaglig informasjon i ulike planprosesser og forvaltningen generelt. Friluftsrådet arbeider spesielt for mer og bedre uteaktivitet i skoler, skolefritidsordning (SFO) og barnehager.

Mer om det konkrete arbeidet finner du her.

Strategiplan finner du her.

Vedtektene for friluftsrådet finner du her.