Helsefremmende skole og barnehage

28.07.202113:11 Viktor Håkonsen

Friluftsrådet bistår skolene og barnehagene i deres arbeid med å skape en helsefremmende hverdag for alle barn i Salten. 

Helsefremmende skoler: 

I 2021 gjennomfører vi:

* Møter med skoleledelsen/rektorene i kommunene

* Kurs for hele personalet på enkeltskoler både fysisk på skolen eller via Teams 

* Utvikler rammeplaner for uteområdene ved skoler i samarbeid med de ansatte 

* Utvikler og inviterer  til deltakelse i aktivitetstilbudet Full fræs 

* Utvikler planer for- og invitert til deltakelse i "Utviklingsforum helsefremmende skole"

Prosjektleder: Knut Berntsen

Helsefremmende barnehage:

I 2021 gjennomfører vi:

* Kurs for alle barnehageansatte i tre kommuner innenfor tematikken: Fysisk aktivitet, motorisk kompetanse, bærekraft i barnehagen, naturklatrejungel eller/og bruk av naturen som arena for lek og læring. 

* Utvikler rammeplaner for uteområdene ved barnehager i samarbeid med de ansatte.

Prosjektleder: Annette Digermul Hals