Årsmeldinger

Årsmeldingene beskriver gjennomførte tiltak, ressursbruk og avvik fra arbeidsprogram

Årsmeldingene vedtas av årsmøtet i Salten Friluftsråd i juni hvert år. Regionrådet er årsmøtet i Salten Friluftsråd.