Årsmeldinger

Årsmeldingene vedtas av årsmøtet i Salten Friluftsråd i juni hvert år. Regionrådet er årsmøtet i Salten Friluftsråd.

Årsmelding 2021

Årsmelding 2020

Årsmelding 2019

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Årsmelding tillegg 2016

Årsmelding 2015 - 2016

Årsmelding 2014 - 2015

Årsmelding 2013 - 2014

Årsmelding 2012 - 2013

Årsmelding 2011 - 2012

Årsmelding 2010 - 2011

Årsmelding 2009 - 2010