Turkart Sjunkhatten nasjonalpark - barnas nasjonalpark

Turkart i målestokk 1:50.000 og 1:25.000. Utgitt 2010. Hovedkartet i målestokk 1:50.000 dekker turområdene nord for Skjerstadfjorden og Saltfjorden, sør for Folda, vest for E6 (Fauske) og øst for Bodø by. I tillegg følger det 6 mindre utsnittskart i målestokk 1:25.000. Pakkepris 125,- + porto.

09.02.201512:38 Salten Friluftsråd

Turkart i målestokk 1:50.000 og 1:25.000. Utgitt 2010. Hovedkartet i målestokk 1:50.000 dekker turområdene nord for Skjerstadfjorden og Saltfjorden, sør for Folda, vest for E6 (Fauske) og øst for Bodø by. I tillegg følger det 6 mindre utsnittskart i målestokk 1:25.000 for Bodømarka/Erlingbu, Vatnvatnet, øvre Valnesfjord, Røsvik, Kjerringøy og Finnkonnakken. Baksiden av kartet har en tegning av nasjonalparken med aktive maur og aktivitetstips spesielt rettet mot barn. Utgiver: Salten Friluftsråd, Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune. Kartet kan bestilles her

Nærmere informasjon om kartpakken finner du her.

, click to open in lightbox