Friluftskart for Steigen kommune

Turkart i målestokk 1:75.000. Utgitt 2002. Dekker turområdene i Steigen kommune og fås kjøpt ved henvendelse til Steigen kommune, 75 77 88 00.

09.02.201514:02 Salten Friluftsråd
, click to open in lightbox