Friluftskart for Salten

Planleggingskart i målestokk 1:220.000 over hele Salten. Utgitt 2015. Planleggingskart som blant annet har informasjon om overnattingssteder, grense stat/privat, verneområder, gjestehavner, båtutsett og fine turruter.

09.02.201514:43 Salten Friluftsråd

Et kart til inspirasjon og nytte for de som skal UT i Salten. Til turen trenger du et mer detaljert kart. Da vil vi anbefale et av turkartene som er utgitt av Salten Friluftsråd eller medlemskommunene. Friluftskart for Salten kan fås gratis ved henvendelse til Salten Friluftsråd eller en av medlemskommunene.

, click to open in lightbox