Turkart Beiarn kommune

Turkart i målestokk 1:50.000. Utgitt 2010. Dekker turområdene i Beiarn kommune og fås kjøpt ved henvendelse til Beiarn kommune, 75 56 90 00.