Friluftskartlegging

Friluftskartleggingen er en oversikt over viktige friluftsområder i Salten. I kartet er områdene avgrenset, beskrevet og verdisatt. Kartleggingen følger DN-håndbok 25 – 2004. Arbeidet med friluftskartleggingen har vært bredt anlagt, med representanter for ulike aktiviteter og geografiske områder i hver enkelt kommune. I flere av kommunene har arbeidet vært samkjørt med barnetråkkregistreringer.

De viktigste friluftsområdene

Du kan se dataene fra friluftskartleggingen i naturbase.no

Zoom deg inn til aktuelt område for å få fram informasjon i kartet. Informasjon om områdene får du fram ved å trykke på en av i-knappene over kartet og så klikke på de områdene du er interessert i i kartet.

Kartleggingen er mest relevant i kommunenes arbeid med arealdisponering og er viktig i arbeidet med kommuneplanens arealdel, i dispensasjonsbehandling og byggesaksbehandling. Det er likevel klart at arbeidet også er en fin base for folk som ønsker å utforske fine turområder i regionen.

Friluftsrådet har hatt ansvaret for gjennomføring av kartleggingen i de enkelte kommunene, men datane er kommunenes eie.

Kartleggingen bør vurderes med tanke på revidevisjon ca hvert 4. år. Kartleggingen finner du her. Klikk på "Jeg ønsker å..." Velg "Endre synlige lag". Klikk "Friluftsliv" og deretter "Kartlagte friluftslivsområder"