Kort beskrivelse

Friluftskartleggingen er en oversikt over viktige friluftsområder i Salten. I kartet er områdene avgrenset, beskrevet og verdisatt. Kartleggingen følger DN-håndbok 25 – 2004. Arbeidet med friluftskartleggingen har vært bredt anlagt, med representanter for ulike aktiviteter og geografiske områder i hver enkelt kommune. I flere av kommunene har arbeidet vært samkjørt med barnetråkkregistreringer.

24.03.201513:26 Salten Friluftsråd

Du kan se dataene fra friluftskartleggingen i naturbase.no

Zoom deg inn til aktuelt område for å få fram informasjon i kartet. Informasjon om områdene får du fram ved å trykke på en av i-knappene over kartet og så klikke på de områdene du er interessert i i kartet.

Kartleggingen er mest relevant i kommunenes arbeid med arealdisponering og er viktig i arbeidet med kommuneplanens arealdel, i dispensasjonsbehandling og byggesaksbehandling. Det er likevel klart at arbeidet også er en fin base for folk som ønsker å utforske fine turområder i regionen.

Friluftsrådet har hatt ansvaret for gjennomføring av kartleggingen i de enkelte kommunene, men datane er kommunenes eie.

Kartleggingen skal revideres ca hvert 4. år. Kartleggingen finner du her

, click to open in lightbox