Aktivitetstips

Koffør sitt inne når alt håper er ute?

Undervisningsmateriell til bruk i skole og barnehage

Friluftsrådene har siden 1999 samarbeidet om å lage undervisningsideer til bruk i barnehage, grunnskole og SFO. Undervisningsideene skal gi de ansatte inspirasjon til uteaktiviteter og uteundervisning i alle fag i all slags vær, til alle årstider og i ulike landskap.