Helsefremmende skole Nordland

Et tre-årig prosjekt i Nordland
28.07.202113:23 Viktor Håkonsen

Helsefremmende skole er et samarbeidsprosjektet mellom friluftsrådene, Nordland fylkeskommune og Gjensidigestiftelsen. Det er et treårig løp der hver kommune og hver skole følges systematisk opp for å finne sine egne lokale løsninger som sikrer alle elevene en helsefremmende skolehverdag. 

Satsingen tar utgangspunkt i Nordland fylkeskommunes kriterier for helsefremmende grunnskoler og har stort fokus på å sikrer trivsel, læring og god helse for elevene. 

Når skolen er i mål får de skilt med "Vi er en helsefremmende skole" og premiering.

Prosjektleder er Knut Berntsen tlf: 91 77 87 67 eller e-post knut.berntsen@friluftsradet.no. 

Foto: Grønnåsen skole