10.02.201513:08 Salten Friluftsråd

Kontaktperson: Bjørn Godal, tel: 950 68 985, bjorn.godal@salten.no


På tur i Hamsuns rike er en koordinert satsing for å synliggjøre og utvikle turmulighetene i kommunene Sørfold, Steigen, Hamarøy og Tysfjord. Prosjektet startet opp i 2012 og skal gå ut 2015.

Overordna målsettinger :

- Øke regionens attraktivitet for tilreisende turister

- Arbeide for økt fysisk aktivitet blant befolkningen i regionen/ bedret folkehelse

- Økt trivsel og livskvalitet

- Bedret trafikksikkerhet

- Økt bolyst

Konkrete mål som er satt er blant annet:

- Få etablert en felles løypeprofil for skilting og merking av vandrings-, sykkel, ski, og ro-/ og padleløyper i Hamsuns Rike.

- Etablere 2 til 3 turløyper i hver kommune hvert år i prosjektperioden

- Få utarbeidet turkart for hele Hamsuns rike og turistguide / turkort

- Utvikle en nettportal for presentasjon av turer

Salten friluftsråd koordinerer arbeidet, mens den praktiske gjennomføringen er kommunenes ansvar. Det er etablert et næringsnettverk som har som mål å få en god reiselivsmessig utnyttelse av prosjektet.

Kommunenes økonomiske andel i prosjektet settes i de årlige drifts- og investeringsbudsjettene i kommunene.

Prosjektbeskrivelsen finnes her.

Eksempel på turkort finner du her

, click to open in lightbox