Sykkel i Salten

Sykkel i Salten er en felles satsing på tur og turistsykling i regionen. Prosjektet avsluttes i 2021. Salten Regionråd er prosjekteier, Styret i Regionrådet styringsgruppe og Salten friluftsråd har prosjektledelsen.

Salten fra sykkelsetet

Salten friluftsråd har på vegne av Salten Regionråd utarbeidet prosjektbeskrivelsen innenfor de rammene som ble gitt av Regionrådet. Utkastet presenterer forslag til faktisk innhold, organisering og budsjett. Prosjektbeskrivelsen er et utkast med store rom for justeringer. Dette slik at kommunene og andre prosjektsamarbeidsparter kan påvirke hvilke traseer og tiltak som tas inn i prosjektet.

Prosjektbeskrivelsen skisserer følgende satsinger:
* Sykkel og sjøsprøyt
* Sykling langs kulturveien
* Kystriksveien
* Sykling på Kjerringøy
* Terrengsykling
* Fjellveisykling

Prosjektbeskrivelse kan leses her