Arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet er styringsverktøyet for administrasjonens arbeid

foto: Bjørn Godal