Arbeidsprogram

Arbeidsprogrammet er styringsverktøyet for administrasjonens arbeid

Salten Friluftsråds arbeid er vedtatt av årsmøtet (Salten Regionråd). De vedtar det gjennom vårt arbeidsprogram. Årsmøtet holdes i juni hvert år.