Bær(e)kraft

Bær og bærekraft i barnehagen
28.07.202113:21 Viktor Håkonsen
Kort beskrivelse

Gjennom dette prosjektet ønsket friluftsrådet å øke interessen for frukt- og bærdyrking i Saltens barnehager. Prosjektet hadde som mål å finne ut hvordan barnehagene kunne bruke bær som en del av et undervisningsopplegg om bærekraftig utvikling beregnet for barnehagebarn. 

Barnehagene fikk en ripsbærbusk og en solbærbusk. Det ble laget et hefte med erfaringer og tips til hvordan man kan bruke bærbusker som pedagogisk opplegg i barnehagene knyttet til flere ulike tema, men med bærekraft som fokus. Heftes kan lastes ned her: Bær(e)kraft

Prosjektleder var Annette Hals, tlf: 48026694, annette.hals@salten.no

Foto: Bamsebo barnehage