Oktober - Med bål som mål!

Høsten er ei god tid for bål. Ved er lagret sommer. Energien vi brenner har treet fra sol og varme i hektiske sommermåneder. Med bål kan vi hente ut sommerens lys og varme gjennom ei mørk årstid. Tenk den tanken neste gang du fyrer et bål - og nyt det!

29.01.201515:17 Salten Friluftsråd


Sted og utstyr

Et godt bål krever et godt sted. Legg bålet på et sted hvor du har jevn trekk. Da vet du hvilken vei røyken tar. Bål skal kun tennes der det er brannsikkert og ikke skader naturen. Unngå fyring på svaberg og på sårbart vegetasjonsdekke, f. eks. strandenger.

Når du har funnet plassen, kan du finne fram turøks/sag og kniv. Kniven er det viktigste. For opptenning må du selvsagt ha fyrstikker. Et par trennbriketter i reserve er ikke flaut. Det kan være en god forsikring for en god bålopplevelse.

Opptenning

Ved er så mangt, men ett er sikkert - det du skal tenne opp med må være tørt. Tynn tørrkvist nederst på bartrær er et godt utgangspunkt. Uansett hva du måtte mene om grana, er flur (nåleløs bar) under ei tett gran ofte redningen for en bålbrenner på regntunge høstdager. Andre alternativ kan være å splitte opp eller spikke fliser av tørr einer, gran, rogn, bjørk eller kjerneved av selje. Det beste er kanskje fliser av feit, død furu (lukter sterkt tjære). For å få fyr er nevra fra bjørk velegna og kjent. Er den regnvåt, kan du med litt flid, splitte av det ytterste våte laget, og sitte igjen med tynne flak som er tørre og tenner lett. Når bålet skal tennes, er det viktig å legge småveden så tett som råd. Da sprer varmen seg best. Legg så tykkere ved utenpå, så flammene har noe å ta tak i. Når du først har fått fyr er det mye som brenner.

Kort om tørr ved:

Rogn - tenner lett, gir mye lys, varme og lite gnister/røyk
Selje - kjerneveden tenner lett, brenner ellers jevnt og lite gnister/ behagelig røk
Bjørk - stor variasjon, tenner forholdsvis lett, brenner jevnt og lite gnister men noe røyk (barken + never)
Gran - tenner lett, sterk varme, gnistrer mye og brenner fort, lite røyk
Furu - kjerneveden tenner lett, ellers stor variasjon, brenner lenge, lager mye røyk og setter mye smak
Einer - tenner lett, gnister mye
Vier - brenner jevnt, lite gnister/behagelig røyk
Or/osp - gir mye lys, lite varme og røyk


Kaffebål

Er målet en kort rast og en kopp varm drikke, så er kaffebålet tingen. Et kaffebål er et lite bål som tennes nederst og brenner oppover. Bålet egner seg best for kortere raster, hvor grilling av ei skive, et par pølser og en kaffekopp står på programmet. Det er også det rette valget om en bare har tilgang på tynn kvist.
Bålet bygges opp ved at du legger bjørkenever, tennbriketter eller annen opptenning nederst, deretter tynne kvister og tykkere ved utover til bålet har passe størrelse. Ønsker du at bålet skal vare bør du ha et vedlager til å spe på med. Er det mye våt ved, kan det lønne seg å legge denne tett opptil bålet slik at den tørker mest mulig før du legger den på. Skal du brenne kaffebål på vinteren, bør du lage en flåte av råtten, våt ved eller friskt bar.

Stabelbål

Stabelbål tennes fra toppen. Dette gir et bål som varer lenge, egner seg godt til grilling og gir et jevnt lys, jevn varme og relativt lite røyk.
Bålet bygges opp ved at du legger de tykkeste og våteste kubbene nederst, gjerne bjørk og bygger det oppover med tynnere og tynnere virke. Desto lettere veden brenner, desto tettere må du stable. Opptenningen skjer ved at du tenner et lite kaffebål på toppen. Har du stablet riktig, vil bålet brenne sakte men sikkert nedover. Bålet vil tørke den veden som ligger nærmest under og glørne vil antenne den. For å bli fortrolig med båltypen kan det være lurt å starte med små bål. Dette er vinterbål nr 1. fordi det holder s

, click to open in lightbox