Læring i friluft - hele grunnskolen

Uteaktiviteter for alle trinn i grunnskolen med utgangspunkt i Kunnskapsløftet/L-06. Utgitt 2006. Idéperm med ca. 450 idéer til uteaktivitet relatert til kompetansemål i 7 ulike fag samt tema-/prosjektarbeid.

09.02.201515:01 Salten Friluftsråd

 Permen er utgitt av Friluftsrådenes Landsforbund, blant annet i samarbeid med Salten Friluftsråd. Permen er i dag utgått og er erstattet av: Bestillingsside for publikasjoner - Friluftsrådenes Landsforbund (friluftsrad.no)

, click to open in lightbox