Bøker

Et lite utvalg aktuelle bøker permer og permer

Læring i friluft - hele grunnskolen

Uteaktiviteter for alle trinn i grunnskolen med utgangspunkt i Kunnskapsløftet/L-06. Utgitt 2006. Idéperm med ca. 450 idéer til uteaktivitet relatert til kompetansemål i 7 ulike fag samt tema-/prosjektarbeid. Pris kr kr. 450,- eks. porto

Permen er utgitt av Friluftsrådenes Landsforbund, i samarbeid med blant annet Salten Friluftsråd. Den kan bestilles her.