Bøker

Et lite utvalg aktuelle bøker, hefter og permer

Barn i friluft

Uteaktivitet for Barnehager, SFO, foreninger og familier. Utgitt 2009. Ideperm med ca 250 konkrete tips til aktiviteter relatert til ulike temaer.

 Permen er utgitt av Friluftsrådenes Landsforbund, blant annet i samarbeid med Salten Friluftsråd. Permen er i dag utgått og er erstattet av: Bestillingsside for publikasjoner - Friluftsrådenes Landsforbund (friluftsrad.no)