Friluftslivsfag i videregående skole har framtida for seg!

Friluftslivfag i videregående skole er et unikt tilbud ved Knut Hamsun videregående skole. Siden 2013 har de tatt opp elever som kan fordype seg i friluftsliv, samtidig som de får generell studiekompetanse. Tilbudet har god søkning, men er et forsøk. Erfaringene og evalueringen er så langt positiv og viser at det har framtida for seg. Det er der derfor svært gledelig at skolen nå kan ta opp elever inntil Kunnskapsdepartementet tar en endelig avgjørelse på om tilbudet skal gjøres permanent. Elever som ønsker å kombinere studiekompetanse med teori og praktisk erfaring i friluftsliv, kan med dette fortsatt nyte godt av tilbudet. Så løp og søk!

30.01.201814:42 Bjørn Godal

I november ble det klart at Utdanningsdirektoratet ikke tillot opptak av flere elever på friluftslivsfag før det eventuelt ble innarbeidet i det nasjonale læreplanverket og på den måten ble gjort permanent.  Takket være bred politisk enighet både regionalt og på Stortinget, omgjorde kunnskapsministeren vedtaket og tillater nå opptak til endelig skjebne er avklart. Dette betyr at kontinuiteten til tilbudet på Knut Hamsun videregående skole nå er sikret

I arbeidet med å gi friluftsliv den plassen det bør ha i videregående skole er dette et viktig steg. Med vedtaket kan skolen fokusere på å gi elever som ønsker kompetanse i friluftsliv et godt tilbud. Vi som jobber for å få tilbudet permanent som et nasjonalt tilbud, kan rette innsatsen mot det.  

Den brede politiske enigheten som ble markert i prosessen med å omgjøre vedtaket om stopp fra Utdanningsdirektoratet, gir en god vitamininnsprøyting i så måte. Fra Stortinget ble det understreket at «tilbudet gir mer robuste elever med praktisk og teoretisk forankring. Det bidrar til folkehelse, bærekraftig utvikling, entreprenørskap, livsmestring og gir sosial kompetanse, i tråd med de overordnede rammene som nylig er vedtatt for grunnopplæringen. Kompetansen tilbudet gir, er nyttig innen mange fagområder, fra forsvar til forskning og undervisning, videre til helse, reiseliv og ingeniørfagene.»

Derfor bør alle gode krefter nå samle seg om å få friluftslivsfag inn som et permanent tilbud. Åpningen er der gjennom den revisjonen som nå skjer i læreplanene for videregående skole.

Mer informasjon om tilbudet finner dere på: http://www.hamsun.vgs.no/studietilbud/friluftslivsfag/

Kos i friluft
Elever på kystfriluftstur ved Nesstraumen i Hamarøy, click to open in lightbox