Femti forførende friluftsmål skal friste folket ut

Salten og Nord-Helgeland er rike på vakre, attraktive turmål innen rekkevidde for de aller fleste. Salten friluftsråd skal nå i samarbeid med kommunene og Visit Bodø plukke ut 5 slike turmål i hver av medlemskommunene som skal fokuseres spesielt. Disse skal markedsføres og gjøres kjent for innbyggerne i hele regionen. Rødøy kommune er også med, selv om de ikke formelt er medlem i friluftsrådet før i 2019. Visit Bodø skal markedsføre et mindre utvalg av turmålene nasjonalt og internasjonalt på engelsk og kinesisk. Gjennom rekordrask behandling av søknaden om midler fra Nordland fylkeskommune, er prosjektet sikret nødvendig finansiering og vi kan gå i gang!

09.02.201814:19 Bjørn Godal

Målet er å gjøre innbyggerne bedre kjent med fine turmuligheter på tvers av bygder, byer og kommuner. På den måten håper vi å kunne bidra til at flere kommer seg ut, gjerne på nye, attraktive

steder og dermed også blir gode ambassadører for regionen og samtidig bidra til mere nærferie. I tillegg til nettinformasjon og en elektronisk turkasseordning (telltur.no), vil alle turmålene beskrives i Avisa Nordland gjennom sommeren 2018. Vi håper også å få midler på plass slik at vi kan produsere turkort for alle turmålene og gjøre den elektroniske turkasseordningen så god som mulig. Søknadene om dette er enda ikke behandlet.

Gjennom samarbeidet med Visit Bodø skal flere av turmålene bidra til å styrke reiselivet i regionen. Samtidig ønsker vi å bidra til å kanalisere forventa økt bruk til steder kommunene mener tåler det eller de har konkrete planer om tiltak som gjør at områdene vil tåle det. Ved å sette bevisst fokus på et utvalg steder, der tålegrensene er vurdert konkret, håper vi å komme utfordringene de opplever med naturbasert reiseliv i Lofoten og andre steder, i forkjøpet.

Kort om opplegget:

Hver kommune plukker ut minimum 7 turmål, hvorav 5 tas inn i prosjektet etter en kvalitetssikring fra kommunen, friluftsrådet og Visit Bodø. Ca 3 turmål i hver kommune markedsføres nasjonalt og internasjonalt. Følgende kriterier er satt for valg av turmål:

Turmålene skal:
-Være attraktive, vakre turmål
-Minimum 2 av dem være lett tilgjengelige
-Minimum et av dem være tilgjengelig med rullestol (i litt vid forstand…)
-Være merket, skiltet eller enkelt å finne fram til og/eller ha eller planlagt kvalitetssikret informasjon
-Være tilpasset eller planlagt tilpasset forventet bruk
-Være godkjent av kommunen
-Være avklart med grunneier

Turmålene kan:
-Være maksimalt 2 mer krevende toppturer
-Være eksisterende turkassemål i kommunene
-Gi mulighet for opphold/overnatting
-Ha en reiselivsbedrift(er) nært startpunkt eller undervegs på turen

Turmålene kan spenne over et vidt spekter. Det viktige er at de er attraktive og nåbare, gir grunnlag for gode opplevelser og tåler forventet bruk. Turmålene lanseres i juni 2018.

Sammen med den elektroniske turkasseregistreringen telltur.no, der folk kan samle poeng på ved å besøke de ulike turmålene, legger vi opp til en fotokonkurranse for alle bilder merket med #telltursalten på Instagram. Vinnerbildene brukes på premier for årets turkassesesong og presenteres i Avisa Nordland og på deltakende organisasjoners nettsider. Nærmere informasjon om denne konkurransen kommer i juni. Så følg med!

Sandhornet i Gildeskål
Kanskje Sandhornet blir et av de utvalgte turmålene?, click to open in lightbox