Friluftsperle kjøpt i Bodømarka. Gratulerer Bodø!

Bodø kommune har kjøpt en over 3.200 dekar stor eiendom i Bodømarka for friluftslivet. Eiendommen ligger ved Tussvatnet og langs en av traseene inn mot Erlingbu. Den er en naturlig inngang til Sjunkhatten - Barnas nasjonalpark og ligger ved et fiskerikt vatn i marka. Bygningsmassen skal drives av Bodø og Omegns turistforening. Det sikrer at allmennheten nå får tilgang til ei bynær turistforeningshytte i Bodø. Område er allerede før kjøpet svært populært for barnefamilier. Kjøpet er vel anvendte penger. Dette er en gledens dag for friluftslivet i Salten og Bodø.

22.03.201814:32 Bjørn Godal

Bodømarka er et av regionens viktigste turområder. Med Bodøs kommunens abisjoner for framtiden, vil viktigheten av dette området bare øke. Bodøs oppkjøp viser at kommunen er villig til å bruke de virkemidlene de har for å sikre bynære turområder for framtiden og ordfører Ida Pinerød er tydelig på at dette er motivasjonen for kjøpet.

Ved aktivt å gå inn som grunneier i Bodømarka på denne måten, får kommunen vesentlig bedre styring med tilrettelegging for friluftsliv og annen arealbruk i området. Kjøpet er etter vår vurdering derfor et godt strategisk grep som kommunen bør vurdere i andre bynære markaområder også videre. Friluftsrådet heier på Bodø og henger seg på i rekken av gratulanter!

Artikkel om saken finner dere på kommunens hjemmeside her og i Avisa Nordland her.

Hytta ved Tussvatnet
, click to open in lightbox