Ny kursrekord for Salten friluftsråd!

Salten friluftsråd har forsterka innsatsen mot skole og barnehage. I forrige uke arrangerte vi kurs for over 500 lærere i helsefremmende skole, høsting og bålbrenning! En meningsfull rekord som vi er stolte av og som vi har stor tro på at vil bære gode frukter i Saltenskolene!

20.08.201815:50 Bjørn Godal

Planleggingsuka for skolene i Salten er nå over. Salten friluftsråd lovet skolene en matnyttig og glødende start på det nye året. Det tror vi de har fått. Med over 500 deltakende lærere på en uke, har vi nådd mange. Tilbakemeldingene på kursene er svært gode. Lærere og skoleledelse melder tilbake at kursene legger et godt grunnlag for mer aktivitet og bedre undervisning.

Årets kurstilbud har dreid seg om høsting, bålbrenning og helsefremmende skole. Fokus på kursene har vært lavterskel aktivitet og enkle grep for å øke læringsutbyttet i skolen. Vi legger vekt på å kombinere praktiske ferdigheter med teori og refleksjon. Eksempelvis gir bålkurset en innføring i ulike måter bål kan fyres på, fra det helt enkle, til mer avanserte bål, redskapspsbruk og egenskapene til forskjellige vedtyper. Har du for eksempel tenkt på at bjørk, selje og furu gir ulik smak på maten?

For friluftsrådet er det spesielt gledelig å få jobbe med hele kollegier og skoleledelsen sammen. Etter vår vurdering øker det sjansen for at kursene gir en mer varig effekt i skolen.

For skoler og barnehager som ønsker kurs, er det ikke for seint. I den grad vi har kapasitet, vil vi fortsatt gi kurs utover høsten. Salten friluftsråd vil også videreføre med flere kurs neste år.

Bålkurs med Halse og Engavågen skoler
, click to open in lightbox