100 skoler i Nordland er kommet i mål

Grønnåsen skole i Bodø ble skole nr. 100 som har nådd målet om å bli en helsefremmende skole. Det ble feriet med fest fredag 1. februar 2019 i skolegården.

05.02.201912:54 Annette Digermul Hals

Vi vet alle at mette, våkne, spreke og trygge elever lærer bedre og har en hverdag som sikrer god helse. Skolene i Nordland har over år jobbet systematisk for å finne sine egne lokale løsninger som sikrer alle elevene en slik helsefremmende skolehverdag. Fredag 1.februar markerte vi at Grønnåsen skole i Bodø kommune ble skole nr. 100 som kom i mål. Representanter fra sentrale aktører i arbeidet som Nordland Fylkeskommune, Bodø kommune, Salten friluftsråd, Folkehelsealliansen Nordland og Gjensidigestiftelsen var tilstede. 

Arbeidet med å skape helsefremmende skoler i Nordland startet for alvor i 2012. Målet er at alle Nordlands 194 grunnskoler med 28000 elever skal bruke mulighetene de har til å gi elevene en skolehverdag som sikrer trivsel, læring og god helse. Når vi nå kan feire skole nr. 100,- ser vi at Nordlandsskolene er på god vei mot å bli det første fylket i Norge som tar grep om det helsefremmende arbeidet på en helhetlig og systematisk måte forteller prosjektleder Knut Berntsen i Salten Friluftsråd

Foto: Susanne Forsland

Aase Refsnes (SV), fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse deltok i markeringen. Foto: Susanne Forsland, Nordland fylkeskommune

Grønnåsen Skole
, click to open in lightbox