Trond Loge har blitt pensjonist

En ekte høster har flyttet blikket. Trond Loge gikk av med pensjon 1. februar. Ikke for å slutte, men for å for å kunne så og høste mer andre steder enn han har gjort i sitt yrkesaktive liv. Trond har vært Salten friluftsråd siden starten i 1992. Med tid, varme, entusiasme, kunnskap og romslighet har han mestret kunsten å så, sanke og dele på samme tid. Det er vi mange, ikke minst unge, som høster fruktene (eller riktigere sagt; sneglehus og strutseveng) av.

07.02.201909:14 Bjørn Godal

Trond Loge fikk jobben i Salten friluftsråd fra oppstart i 1992. Ikke fordi han var eneste kvalifiserte søker, men fordi han var eneste kvalifiserte søker som kunne si ordet «snøscooter» uten å få nervøse rykninger.  I friluftsrådet trengtes en diplomat. Valget skulle likevel vise seg å være et lykketreff ut over dette. Trond har på mesterlig vis løftet fram friluftsliv som pedagogisk verktøy og spredd høstingsglede ikke bare i Salten, men i hele landet. Det er ikke få ansatte i barnehage og skole som har latt seg engasjere av Tronds kurs og foredrag. Engasjementet har satt spor, ikke bare hos de som har hørt på og lært, men også hos ungene, i bær- og soppskogen, geitramsengene, i strutsevengliene, i tareskogen og i blåskjellklasene. En og annen fiskestim har sikkert også fått merke det. Det har likevel ikke gått verre for seg enn at gevinsten av at mange har skjønt hva vi lever av, i og for, langt har oversteget den biologiske kostnaden. - Trond har aldri veket prinsippet om at det som høstes, skal spises!

Gjennom sin varme, engasjerte og ryddige framferd, kombinert med sterk faglighet, har Trond sikret friluftsrådet legitimitet både i administrative, faglige og politiske fora, som få hadde sett for seg da friluftsrådet ble etablert. Salten friluftsråd ble for mange en øyeåpner for hva et friluftsråd kan være. Da Trond startet opp, var Salten friluftsråd det eneste rådet i Nord-Norge. Når Trond nå går av, er alle kommunene i Nord-Norge medlem i et friluftsråd. Den vellykkede plantingen kan Trond høste sin fortjente del av æren for.

Som sjef og kollega har Trond gitt kveitvad, varme, tillit og utrolig store rom. Den holdningen, sammen med alt det andre Trond har bidratt med, skal vi gjødsle arbeidet i friluftsrådet med framover. Hva vi sår og høster blir prega av oss som fortsetter.

Det er likevel ikke fritt for at vi som er igjen i friluftsrådet er litt skjelvne. Vi vil derfor ikke slippe Trond helt. Med etableringen av Salten friluftsråds eldreråd, kan vi fortsatt høste ved behov. Trond har takket ja. Eneste formelle krav er at han stiller seg til disposisjon for en overnattingstur i året, en og annen kaffekopp og litt telefonprat.

Vi vet at Trond fortsatt vil så der han er, og vi unner han ei fin høstingstid framover. Trond er god til å feste blikket på noe godt. Derfor er det bare å ønske skit høsting!

Og si: Tusen takk!

Trond Loge
, click to open in lightbox