Friluftsskoler 2019

Friluftsskolen er et ferietilbud over 3 til 5 dager i nærmiljøet og målet er å gi deltakerne en lystbetont introduksjon til friluftsliv. Vi gjennomfører en rekke friluftsaktiviteter som er tilpasset stedet, og været. I år arrangeres det friluftsskoler i alle kommunene i Salten og Nord-Helgeland.

11.03.201914:13 Annette Digermul Hals

Vi har også gratisplasser ved behov, kontakt annette.hals@salten.no, så får dere tildelt plass. For å se noe av det vi holder på med sjekk ut facebook gruppen: Friluftsskolen Salten

Bodø

Uke 31 Vasshauet/ Naustene ved Soløyvannet Info og påmelding

Uke 32 Maskinisten Info og påmelding

Uke 33 Bodøsjøen friluftsmuseum Info og påmelding

Brosjyre Friluftsskole Bodø\

Rødøy

Uke 32 Jektvik skole Info og påmelding

Fauske

Uke 27 Sentrumsnært Info og påmelding

Meløy

Uke 26 Meløya 

Kontak kulturkontoret: https://www.meloy.kommune.no/innhold/kultur-og-fritid/ung-i-meloy/#heading-h2-8

Saltdal

Uke 26

Påmelding til Friluftsskolen begynner torsdag 13. juni kl 12.

Informasjon og program finner man her:

http://www.saltdal.kommune.no/ferieklubben.426015.no.html

Sørfold

Uke 26

Informasjon finner du her: https://www.sorfold.kommune.no/friluftsskole-2019.6012342-404394.html

Gildeskål

Uke 33

Last ned informasjonskriv her!

Hammarøy

Uke 26

Kontakt Jannita Olvik ved frivillighetssentralen

Steigen

Uke 26

Kontakt ungdomsklubben

Beiarn

Uke 26

https://www.beiarn.kommune.no/friluftsskolen.455228.no.html

Fjorårets friluftsskole ved Soløyvannet
, click to open in lightbox