Fykantrappa er årets friluftsområde i Salten 2019

Salten friluftsråds arbeidsutvalg har kåret Fykantrappa til det mest attraktive friluftsområdet i Salten i 2019.

18.10.201911:28 Annette Digermul Hals

Fykantrappa er et område som har fått mye oppmerksomhet i sommer, noe som igjen har bidratt til flere tusen besøkende. Bilder av trappa har blitt hyppig delt i medier både lokalt og nasjonalt, samt i sosiale medier som instagram og Facebook.  

I tillegg til diplom, har Meløy kommune fått 5000,- til tilrettelegging av området.

Ordfører Sigurd Stormo og rådmann Adelheid B. Kristiansen

Sigurd Stormo (ordfører) og Adelheid Buschmann Kristiansen (rådmann) med diplomet. 

Kriteriene var:

  • være et kjent og kjært område for friluftsliv i kommunen
  • ha en klar avgrensning
  • egne seg både til opphold og aktivitet
  • være naturprega, men kunne også være bebygd (for eksempel Moloen i Bodø)
  • ha spesielle kvaliteter som gjør det attraktivt

I samarbeid med Statskog håper friluftsrådet dette tiltaket kan skape litt oppmerksomhet rundt Saltens turområder og bidra til enda flere besøk.

, click to open in lightbox