Basecamp Salten

18. - 20. september er det klart for Basecamp Salten i Gildeskål. Marine ressurser vil være en rød tråd gjennom hele arrangementet.

10.03.202010:55 Annette Digermul Hals

Bakgrunn

Basecamp Salten er et samarbeid mellom Salten friluftsråd og de 10 saltenkommunene. I år er Kigok med som medarrangør i Gildeskål. Campen er for ungdom mellom 13 og 18, og arrangeres fra fredag til søndag en gang i året. Den tilbyr et vidt spekter av aktiviteter med hovedvekt på allsidig friluftstilbud og lokal kultur i den kommunen som arrangerer. Det marine miljøet er nært og viktig i Gildeskål, og Campen her vil ha fokus på sjømat og friluftsopplevelser i tilknytning til fjæra og havet.

Mål

I Basecamp Salten er det et mål at ungdom fra hele regionen skal få en smakebit på spesielle natur- og kulturkvaliteter i de ulike kommunene. Campen skal gi mulighet for naturopplevelse, mulighet for fysisk mestring og spenning, tilby kjente og ukjente aktiviteter som både er ”rolige” og ”røffe”. Campen i år vil tilby et bredt spekter av aktiviteter, det marine vil gå igjen som en rød tråd i de fleste aktiviteter. Til sammen har over 2 000 ungdommer mellom 13 – 18 år deltatt siden det første arrangementet i Beiarn i 2002. 

, click to open in lightbox