Invitasjon

Samtlige ungdomsskoler i Nordland inviteres til å delta i FULL FRÆS I NORDLAND 2017. I tillegg kan skolene som dekkes av medlemskommunene til Midtre Hålogaland friluftsråd i Troms, delta Dette er en uhøytidelig konkurranse mellom ungdomskolene der deltakende lag skal vise sine ferdigheter i ulike friluftsøvelser. Bak konkurransen står friluftsrådene i Nordland, Statskog, Nordland fylkeskommune og Knut Hamsun videregående skole.

19.05.201511:20 Salten Friluftsråd

Friluftsøvelsene som deltakerne møter i konkurransen er knyttet til relevante tema innenfor friluftsliv og kompetansemål i grunnskolens lærerplaner. Vi nevner her høsting, navigasjon, førstehjelp, knuter, bevegelseserfaring, mat, bål, bruk av småutstyr som kniv, sag, øks og spade, bekledning, vær, naturkunnskap, bruk av varmekilder, overnatting og leirliv, transport av utstyr og ikke minst å beherske elementene vann, luft og snø.

Lagene settes sammen med elever på ungdomstrinnet. Hvert lag består av 3 gutter og 3 jenter. Ved skoler med få elever gjøres unntak fra både antall deltaker og fordeling mellom kjønnene. I hver øvelse får laget poeng for ferdighet, samarbeid og kreativitet. Konkurransen er gjennomført med god deltakelse i 2015 og 2016. Tilbakemeldingene fra både elvere, lærere og skoler, er svært positive. Du kan se en smakebit gjenngitt på NRK fra konkurransen i 2015 her. Spol til ca 20 min ut i sendingen.

Gjennomføring

I finalen var det full fræs. Her tar Pernille Kristoffersen fra Svolvær ungdomsskole i bruk egne støvler for å hjelpe laget til seier i vannbæring. Foto: Hans Petter Sørensen

VÅR/TIDLIG HØST 2017:

Skolekonkurranser i Full Fræs eller annen kvalifisering, der ett lag fra deltakende skole går videre til den regionale finalen (se under).

Arrangeres av skolen selv. Veiledning for gjennomføring av lokale arrangement ligger her. Ytterligere veilendning fåes ved henvendelse til Knut Berntsen i Polarsirkelen friluftsråd eller Bjørn Godal i Salten friluftsråd (kontaktinfo sist i artikkelen).

REGIONALE FINALER SEPTEMBER 2017

Ida Kristin Jensen (t.h.), Aksel Skonseng og Tobias Kristoffer Enoksen fra Båsmo ungdomsskole ga alt i siste øvelse under Full fræs-finalen. Foto: Hans Peter Sørensen

Det arrangeres regionfinaler rundt i hele Nordland med et lag fra hver skole. Disse gjennomføres av Polarsirkelen og Salten friluftsråd i samarbeid med de lokale friluftsrådene og Statskog. Oppgavene i finalen blir etter mal  fra oppgaveheftet, men konkret innhold vil kunne avvike. Vurderingskriteriene er en vekting av samarbeidsevner i gruppa, kreativitet og friluftslivskunnskap/ferdigheter. De vil også få en liten teoribolk på friluftslivsloven, kultur- og naturkunnskap. Nedenfor finner dere oversikt over datoer og steder for de regionale finalene. Skolene skal velge det finalestedet som har enklest reisevei. Alle de regionale finalene starter kl 10.00 og avsluttes til kl 14.00. De tre beste lagene blir premiert med nyttige friluftspremier til skolene.

Lærerne som følger lagene må regne med å bistå i regionfinalene.

Skolene kan etter skriftlig avtale med Full Fræs før arrangementet, få dekt utgifter til reise over kr 1.500,-.

Følgende finalesteder og datoer er satt for Regionfinalene:

Alle regionfinalene arrangeres fra kl 10.00 - 14.00. Det er lagt inn ca 20 min matpause ca kl 11.30. Alle deltakerne tar med egen matpakke og drikke.

Område/Friluftsråd Sted Dato
Trollfjell friluftsråd Brønnøysund 6. sept.
Helgeland friluftsråd Mosjøen 7. sept.
Polarsirkelen friluftsråd Mo i Rana 8. sept.
Salten friluftsråd Bodø 19. sept.
Midtre Hålogaland friluftsråd Narvik 13. sept.
Vesterålen friluftsråd Sortland 14. sept.
Lofoten friluftsråd Leknes 15. sept.

FYLKESFINALE 17. OG 18. OKTOBER 2017

Vinnerlaget fra Terråk bærer lærer Mats Skarstad. Foto: Hans Petter Sørensen

De 7 regionale vinnerlagene møtes til fylkesfinale ved Knut Hamsun videregående skole i Hamarøy. Finalen går over et døgn med en overnatting ogn avholdes på Oppeid ved Hamsunsenteret. Arrangørene setter opp gratis buss til finalen for deltakende lag. Under finalen er det overnatting i telt/lavvo og hvert lag må ha en voksen sammen med seg som også kan ligge i telt i nærheten av deltakercampen. Arrangøren sørger for mat og drikke. Første til tredjeplass i finalen premieres med nyttige friluftspremier til skolen.

Datoer for finalen er 17. og 18. oktober. Finalen starter opp i Hamarøy kl 17.00 den 17. og avsluttes kl 14.00 den 18.

Påmelding

Påmeldingsfrist er 1. september 2017. Påmeldingen må inneholde:
Skolens navn:
Navn på deltakende lag:
Postadresse:
Kontaktperson:
Kontaktpersonenes e-postadresse:
Kontaktpersonens telefonnummer:

Påmelding skjer ved å sende e-post til: fullfrasinordland@gmail.com, evt brev til Polarsrikelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 Nesna.

For mer informasjon kan dere kontakte:

Bjørn Godal på e-post bjorn.godal@salten.no eller telefon 950 68 985
Knut Berntsen på e-post knut.berntsen@friluftsradet.no eller telefon 917 78 767

, click to open in lightbox