Kåring av kommunenes mest attraktive friluftsområde

Det mest attraktive friluftsområdet i din kommune skal nå kåres. Kom med ditt yndlingsområde. På bakgrunn av innkomne forslag, vil en jury i hver kommune kåre vinneren. Området får tilrettelegging av en bålplass eller tilsvarende til en verdi av 12.000 kr. Forslagsstiller får en av friluftsrådets populære t-skjorter. Send inn forslag elektronisk eller pr post. Forslag som kommer inn til Friluftsrådet legges fortløpende ut på vår nettside.

26.06.201514:17 Bjørn Godal

Vi er heldige i Salten. Få kan skilte med så mange, vakre og varierte friluftsområder som oss. Ta et bilde fra ditt yndlingsområde og send inn forslaget. For at ditt område skal bli med, må det dokumenteres med navn på området, opplysning om hvilken kommune det ligger i, bilde, en kort tekst som gir svar på punktene under og gjerne med bilde av et kart som viser avgrensning og plassering. Du som forslagstiller må oppgi navn eller annen kontaktinfo.


Området som kåres bør:

  • være et kjent og kjært område for friluftsliv i kommunen
  • ha en klar avgrensning
  • egne seg både til opphold og aktivitet
  • være naturprega, men kan også være bebygd (for eksempel Moloen i Bodø)
  • ha spesielle kvaliteter som gjør det attraktivt
Innsending

Forslag kan sendes via Facebooksiden til Salten Friluftsråd, på Instagram (med emneknaggen #saltenfriuftsrad) eller på e-post til friluftsradet@salten.no. Forslag kan også sendes pr post til Salten Friluftsråd, pb 915, 8001 Bodø. Alle forslag må være mottatt innen 18. september (I Fauske og Meløy innen 18. august). Forslag som kommer inn til Friluftsrådet legges fortløpende ut på nettsiden.


Premiering

Områdene som vinner, premieres med et godt tilretteleggingstiltak, for eksempel en bålplass. Kommunene og de som er engasjert i de enkelte kåringene kan foreslå andre tiltak innenfor en kostnadsramme på ca 12.000. Forslagsstiller for vinnerområdene får en av Friluftsrådets populære t-skjorter.


Områdene som kåres og forslagsstiller(dersom forslagsstiller ønsker det), gjøres kjent gjennom media og på nett, seinest 15. oktober 2015.


Organisering

En representant for kommuneadministrasjonen, en fra politisk ledelse, kommunenes representant i friluftsrådet, samt en fra ungdomsrådet representerer juryen i kåringen. De tar den endelige avgjørelsen på hvilket område som kåres i hver enkelt kommune. Kåringene i Salten koordineres av Salten Friluftsråd og skjer i samarbeid med medlemskommunene, Statskog og Sparebank1 Nord-Norge.

Trohornet
Engeløya, Steigen, click to open in lightbox