Het nyhet ble god mediesak

Siden førsteutgivelnsen av Det store Saltfjellkartet i 2007, har fronten av Engenbreen trukket seg tilbake 230 m. Dette ble synliggjort med nedboring av det nye, reviderte kartet ved brefronten 29. juli i år. Med på å gi markeringen innhold var regionrådsleder Rolf Steffensen, ordfører i Meløy Per Swensen og Hallgeir Elvehøy fra NVE. Nedborringen fikk god mediedekning både regionalt og nasjonalt.

31.07.201510:15 Bjørn Godal

Ved utgivelsen av Det store Saltfjellkartet i 2007, ble kartet satt ned i berget i en vanntett beholder rett foran brefronten. Tanken da var å kunne bruke dette til å sette fokus på klimaets og breens utvikling ved senere utgivelser av kartet. Derfor ble det samme gjentatt ved utgivelsen av det reviderte kartet nå. Avstanden i luftlinje mellom de to punktene er 230 m. En tankevekkende avstand som langt overgikk det vi forventet i 2007. Det ble sterk vekker som ble godt formidlet i både regionale og nasjonale medier.

Markeringen ble satt i en god faglig ramme av Hallgeir Elvehøy fra NVE og i et viktig samfunnspolitisk perspektiv av regionrådsleder Rolf Steffensen. Vi retter en stor takk til Statkraft som sto for boringen av hullet i berget.

Lenker til nyhetssaker fra markeringen:

Avisa Nordland sin dekning kan du lese her.

NRK sin TVdekning på Kveldsnytt/Nordlandssendinga.

NRK sin nettsak.

NRK sin radiosak på morrasendinga på NRK Nordland her og her.

NRK sine radiosaker på Her og nå og Nordland i dag.

, click to open in lightbox