Kommunenes mest attraktive friluftslivsområder er kåret!

2015 er Friluftslivets år. I den forbindelse har Klima- og miljøministeren klima og miljøministeren invitert alle kommunene i landet til å kåre sitt mest attraktive friluftslivsområde. Alle kommunene i Salten har gitt tilbakemelding på at de ønsker å kåre sitt mest attraktive turområde. Områdene som kåres kommer etter planen inn i både den trykte og nettbaserte utgaven av NAFs veibok.

15.10.201510:03 Bjørn Godal
Organisering

Nominasjonen av områder har vært åpen og gjort kjent gjennom media. Til sammen har vi fått inn i overkant av 70 ulike områder i Salten. Antallet forslag varierer sterkt fra kommune til kommune. Forslagene er lagt ut fortløpende på Friluftsrådets nettside. Juryene som er satt ned, eller settes ned i hver enkelt kommune står fritt til å kåre vinneren ut fra innkomne eller egne forslag.
En representant for kommuneadministrasjonen, en fra politisk ledelse, kommunenes representant i friluftsrådet, samt en fra ungdomsrådet utgjør juryen som har kåret den endelige vinneren i hver enkelt kommune. Kommunene kan fravike fra denne sammensetningen dersom de finner det gagnlig. Kåringene i Salten er koordinert av Salten Friluftsråd og skjer i samarbeid med medlemskommunene, Statskog og Sparebank1 Nord-Norge.

Premiering av område

For å forsterke kvaliteten i de områdene som vinner, premieres disse med et godt tilretteleggingstiltak, for eksempel en bålplass. Kommunene og de som er engasjert i de enkelte kåringene kan foreslå andre tiltak innenfor de rammene som er gitt. Kostnadsrammen for tilretteleggingen er ca 12.000. Forslagsstiller for vinnerområdene får en av Friluftsrådets populære t-skjorter.
Dokumentasjon av forslag
Kriteriene for valg av kommunenes mest attraktive friluftsområde har vært som følger:

Området bør:
  • være et kjent og kjært område for friluftsliv i kommunen
  • ha en klar avgrensning
  • egne seg både til opphold og aktivitet
  • være naturprega, men kan også være bebygd (for eksempel Moloen i Bodø)
  • ha spesielle kvaliteter som gjør det attraktivt

Følgende områder er kåret i kommunene:

For nærmere informasjon, ta kontakt med kontaktpersonene i kommunene.


Hamarøy:
Glimma. Kommunal kontaktperson: Hilde Fredheim


Steigen:
Brennviksanden og Bøsanden. Forslagsstillere: Reidar Berg og Marit Schrøder Elvik. Kommunal kontaktperson: Gunnar Svalbjørg


Sørfold:
Gjerdalsvatnet. Forslagsstiller: Sissel Horndal. Kommunal kontaktperson: Steinar Strand


Fauske:
Badestranda på Lund. Forslagsstiller: Marianne Sakariassen. Kommunal kontaktperson: Bent Sollund

Bodø:
(Kommer…). Kommunal kontaktperson: Lars Bang

Saltdal:
Storjord. Forslagsstiller: Joar Albrigtsen. Kommunal kontaktperson: Rune Berg


Beiarn:
Ramskjel. Forslagsstiller: Ellinor Larsos. Kommunal kontaktperson: Anne Maren Wasmuth

Gildeskål:
(Usikkert..)

Meløy:
Hornneset. Forslagsstiller: Svein Roald Bloch. Kommunal kontaktperson: Marlene Blomstereng Karlsen

, click to open in lightbox