Sykkelløftet ved veis ende

Gjennom de siste fem årene har de fleste kommunene i Salten avlagt sykkelløftet. Prosjektet ble avsluttet i Regionrådet 20. november. Gjennom prosjektperioden har kommunene gjennomført minimum tre tiltak for å bedre forholdene for sykling. Hver kommune har fått karakterer for sin innsats i prosjektet. Karakterskalen ble brukt og Saltdal var klart best i klassen!

20.11.201513:07 Bjørn Godal

Sykkelløftet har vært et femårig prosjekt i Salten Regionråd. Målet med satsingen har vært:

Sterkere fokus på sykkel som samfunnsnyttig framkomstmiddel, rekreasjonsform og reiselivsprodukt. Sykkelløftet innebærer at alle medlemskommunene forplikter seg til følgende i perioden 2011-2015:

a)       Gjennomføre minimum tre konkrete tiltak for å bedre forholdene for sykkel i kommunen i året.

b)      Rapportere gjennomførte tiltak i junimøtet i regionrådet årlig (fra 2012)

Det har årlig blitt lagt fram en kortfattet oppstilling av hvilke tiltak som er gjort foregående år og hva skal gjennomføres det neste. På grunnlag av det er kommunenes innsats vurdert fortløpende i prosjektperioden.

Ved prosjekslutt, ble det gitt en samlet vurdering av de enkelte kommunene og delt ut vitnemål. Kommunenes samla innsats ble vurdert som følger:

Saltal kommune: Meget med pluss i margen og BEST I KLASSEN!

Bodø kommune: Meget med minus i margen

Beiarn kommune: Meget med minus i margen

Fauske kommune: God med pluss i margen

Hamarøy kommune: God

Sørfold kommune: Noe godt

, click to open in lightbox