Går det?

Fra nyttår har Friluftsrådet hatt en månedlig artikkel i Avisa Nordland om det å gå. Temaene spenner fra menneskehetens første skritt, til dagens gåvaner.

01.07.201613:05 Bjørn Godal

Målet med serien har vært å øke fokuset på det å gå og samtidig bidra til en større bevissthet omkring fenomenet.  Artiklene er 7 i tallet og kan leses her:

Fottur over Bøsanden
Fottur blått til lyst:-), click to open in lightbox