Nyhetsarkiv

Små isflater – stor isglede

Trond Loge, Salten Friluftsråd

Islegging av små flater i barnehager, skoler og boområder er god investering i aktivitetsglede. I satsing på helsefremmende skoler, med 60 minutter daglig fysisk aktivitet, er små isflater viktige vinteranlegg.

Plane flater med vant, slanger med stor kapasitet og frostsikre kraner, senker terskelen for vanning.
Er det i tillegg montert lys, så blir isflater naturlige samlingssteder, også på ettermiddagen.
Kommuner som satser systematisk på islagte små flater, der barna oppholder seg mye, har mye igjen for en relativt beskjeden kostnad.

Ros til Bodø kommune som sørger for islegging av om lag 10 flater, de fleste i skoleanlegg.