Nyhetsarkiv

Friluftsperle kjøpt i Bodømarka. Gratulerer Bodø!

http://bodo.kommune.no/forside/kommunen-har-kjopt-turperle-article71369-6.html

Bodø kommune har kjøpt en over 3.200 dekar stor eiendom i Bodømarka for friluftslivet. Eiendommen ligger ved Tussvatnet og langs en av traseene inn mot Erlingbu. Den er en naturlig inngang til Sjunkhatten - Barnas nasjonalpark og ligger ved et fiskerikt vatn i marka. Bygningsmassen skal drives av Bodø og Omegns turistforening. Det sikrer at allmennheten nå får tilgang til ei bynær turistforeningshytte i Bodø. Område er allerede før kjøpet svært populært for barnefamilier. Kjøpet er vel anvendte penger. Dette er en gledens dag for friluftslivet i Salten og Bodø.

Bodømarka er et av regionens viktigste turområder. Med Bodøs kommunens abisjoner for framtiden, vil viktigheten av dette området bare øke. Bodøs oppkjøp viser at kommunen er villig til å bruke de virkemidlene de har for å sikre bynære turområder for framtiden og ordfører Ida Pinerød er tydelig på at dette er motivasjonen for kjøpet.

Ved aktivt å gå inn som grunneier i Bodømarka på denne måten, får kommunen vesentlig bedre styring med tilrettelegging for friluftsliv og annen arealbruk i området. Kjøpet er etter vår vurdering derfor et godt strategisk grep som kommunen bør vurdere i andre bynære markaområder også videre. Friluftsrådet heier på Bodø og henger seg på i rekken av gratulanter!

Artikkel om saken finner dere på kommunens hjemmeside her og i Avisa Nordland her.