Nyhetsarkiv

STImuli til filmen

Salten Friluftsråd, Bjørn Godal

STImuli har stimulert mange. Både de som går på tur i Bodøs nærområder og de som jobber med tilrettelegging rundt i Norges land. Nå har Miljødirektratet laget en inspirasjonsfilm med bakgrunn i prosjektet. Filmen skal inspirere enda flere..

STImuli - fra senga til Bestemorenga er et av tre prosjekter i landet som Miljødirektoretet nå har laget inspirasjonsfilm av. De ønsker å stimulere flere kommuner, frivillige og andre til å tilrettelegge mer og bedre for aktivitet i nærmiljøet. Du kan se filmen ved å gå inn på lenka her.