Nyhetsarkiv

Går det?

Fottur blått til lyst:-)

Foto: Bjørn Godal

Fra nyttår har Friluftsrådet hatt en månedlig artikkel i Avisa Nordland om det å gå. Temaene spenner fra menneskehetens første skritt, til dagens gåvaner.

Målet med serien har vært å øke fokuset på det å gå og samtidig bidra til en større bevissthet omkring fenomenet.  Artiklene er 7 i tallet og kan leses her: