Lovlig vinteraktiv

Vi har de lyseste vintermånedene foran oss. Med lysere dager, sol som begynner å varme og snødekt mark, kan vi se fram til en vårvinter med aktivt uteliv. Naturen har lekeapparatene. Snøen er verdens beste tjukkas, men hva kan vi gjøre hvor?

24.03.201509:34 Salten Friluftsråd

Det er i all hovedsak Friluftsloven som regulerer hvor og på hvilken måte vi kan ferdes utenom vei. Som så mange andre lover, gir den både rettigheter og plikter. Den stadfester rettighetene dine til å ferdes, samtidig pålegger den deg å ferdes hensynsfullt og varsomt. Loven gir deg ikke rett til å ferdes med bruk av motor eller kjøring med hest (vogn, sulky).


Åkre og jorder er fine steder for å lunte av sted med øvde fraspark eller for å ta de første stavtakene på ski, prøve akebrettet eller kanskje bygge en liten hoppbakke. Dette er innmark, hvor vi ikke kan ferdes på barmark. Men når marka er frossen eller snødekt gir friluftsloven oss rett til å ferdes her fra 14. oktober til og med 30. april. For mange betyr det mye for muligheten til å bruke nærmiljøet. I loven står det at ferdsel til fots er tillatt. Gjennom forarbeidene kommer det likevel klart fram at dette gjelder alle umotoriserte ferdselsformer som ikke skader marka under snøen. I praksis betyr det at du også kan ake, stå på brett, gå på ski, sparke, seile, sykle med brede dekk, kjøre med hund osv, men at det er mer usikkert i forhold til ridning og andre aktiviteter som kan skade marka under snøen.


Hver vinter kommer det opp diskusjoner om hvem som har retten til å bruke oppkjørte og oppgåtte skiløyper. Konflikten står mellom skiløpere og folk som går på beina, sykler eller har med seg hund. I og med at løypene i all hovedsak går i utmark, på jorder eller åkre, er ferdselsretten hjemlet i friluftsloven. Det betyr at svaret i utgangspunktet er at alle kan bruke dem. Men så kommer det store men’et. Det er et grunnleggende krav friluftsloven at du skal ferdes hensynsfullt og varsomt. Preparerte skiløyper kjøres opp for skigåing. Hvis du går, sykler, eller har med hundene og ødelegger skisporene, så bryter du det prinsippet i loven og da er ikke ferdselen din lovlig. Ferdes du derimot på en måte som ikke ødelegger skisporene, så er det lov. Nå er det helt sikkert forskjellige meninger om hva det vil si å ødelegge et skispor. Et utgangspunkt kan være at hvis du, hunden eller sykkelen din tråkker gjennom og setter tydelige spor, så har du ikke rett til å være der. Er løypene harde og du, sykkelen eller hunden bærer godt oppå snøen, kan du ferdes der på lik linje med skigåerne. Du skal likevel være klar over at kommunen kan bestemme at løypene bare skal kunne brukes av skiløpere. Dette skjer enten gjennom regulering eller forskrift.


Det er viktig å huske at friluftsloven gir deg ferdselsrett, men ikke høy puls- eller fartsrett. Loven er på mange måter en ekte kardemommelov som pålegger alle å ta hensyn til alle og gir den svakeste mest rett. Det betyr kort sagt at de med størst fart og potensiale for å skremme/skade andre har ansvaret. Senk derfor farten når du møter andre, gi plass, hils og smil! Må adrenalinet, farten og pulsen holdes på maks, bør det gjøres et sted du ikke treffer andre eller i et anlegg som er regulert til det.

, click to open in lightbox