Basecamp Salten

28.07.202113:12 Viktor Håkonsen

Basecamp Salten er et samarbeid mellom Salten friluftsråd, medlemskommunene, FNF Nordland og Nordland fylkeskommune.  Salten friluftsråd bidrar med spillemidler, sørger og erfarings- og planleggingssamlinger og koordinering mellom kommunene. Nordland fylkeskommune bidrar økonomisk.  De årlige arrangementene går på rundgang i kommunene. 

Basecamp Salten skal arrangeres i Rødøy i 2021. 


I Basecamp Salten er det et mål at ungdom fra hele regionen skal få en smakebit på spesielle natur- og kulturkvaliteter i de ulike kommunene. Totalt er det nå gjennomført 18 Basecamp Salten arrangement. Til sammen har over 2 000 ungdommer mellom 13 – 18 år deltatt siden det første arrangementet i Beiarn i 2002.

For mer info, se Veielderen for Basecamp Salten

Følg Basecamp på Instagram! Brukernavn: basecamp_salten

https://www.instagram.com/basecamp_salten?r=nametag