Styret

Styret i Salten Friluftsråd er valgt av årsmøtet (Salten regionråd) og består av en valgt representant fra hver av våre ti medlemskommuner. I tillegg har de frivillige friluftsorganisasjonene (FNF) to konsultative medlemmer i styret og Statskog en. Styret møtes to ganger i året. Møtene går på omgang i medlemskommunene og er som hovedregel lunsj til lunsjmøter. Styret er ansvarlig for driften av friluftsrådet mellom årsmøtene.

22.01.201520:49 Admin

Hamarøy
Navn: 
Svenn-Egil Duollja 
Født:  
Yrke/profesjon/politisk verv:
SV
Brenner for:
E-post: 
svenne.design@gmail.com

Vara: Bente Melby Ness (SP)

Steigen
Navn: Hans Einar Stendal
Født: 1985
Yrke/profesjon/politisk verv: SP
Brenner for:
E-post: hansestendal@hotmail.com

Vara: Kjersti Gylseth (V)

Sørfold
Navn:
Silje Sørfjordmo Paulsen
Født:
Yrke/profesjon/politisk verv: 
SP
Brenner for: 
E-post: 
silje.paulsen@sorfold.kommune.no  

Vara: Daniel Koskinen (SP)

Fauske
Navn: Ola Ragnar Norheim Jenssen 
Født:
Yrke/profesjon/politisk verv: Krf
Brenner for:
E-post: olejen@phs.no

Vara: Sandra Rendall Berg (SP)

Bodø
Navn: Kristin Schjenken Navjord
Født: 
Yrke/profesjon/politisk verv: AP
Brenner for:  
E-post: kschjenkenn@gmail.com

Vara: Tom Karoliussen (FRP)

Saltdal
Navn: Christian Ruså
Født: 
Yrke/profesjon/politisk verv: Sp
Brenner for: 
E-post: christian@dragefossen.no  

Vara: Kim Mietinen (SP)

Beiarn
Navn: Rune Jørgensen
Født: 1970
Yrke/profesjon/politisk verv: Logoped, bonde, kommunestyrerepr SP
Brenner for: beitenæringen «slik at vi har utsikt til naturen»
E-post: rune.joergensen@beiarn.kommune.no

Vara: Iris Skoglund (SP)

Gildeskål
Navn: Johanna Amundsen 
Født:  
Yrke/profesjon/politisk verv: Gildeskållista 
Brenner for:
E-post: johanna@gifas.no

Vara: Arne Sklett Larsen

Meløy
Navn:
Ola Arnfinn Loe
Født:
1966
Yrke/profesjon/politisk verv:  IKT-veileder, leder Plan og Kommunalteknikk, AP
Brenner for:
Tilrettelegging av Friluftsopplevelser for alle...
E-post: 
Ola.Arnfinn.Loe@meloy.kommune.no

Vara: Anne Marit Oleen (AP)

Rødøy
Navn: Inger Monsen
Født:
Yrke/profesjon/politisk verv:  Ordfører AP/KRF
Brenner for:
E-post: inger.monsen@rodoy.kommune.no

Vara: Frank K. Heimdal (Rødøy fellesliste)

Konsultative medlemmer

FNF-Nordland
Navn: Ylva Edvardsen
Født: 19..
Yrke/profesjon/politisk verv: Friluftsveileder og ungdomskoordinator NJFF-Nordland
Brenner for:
E-post: y.e@njff.no

FNF-Nordland
Navn: Gisle Sæterhaug
Født: 1985
Yrke/profesjon/politisk verv: Daglig leder FNF-Nordland
Brenner for:
E-post: gisle@fnf-nett.no

Statskog Nordland
Navn:
Harald Rundhaug
Født: 
19..
Yrke/profesjon/politisk verv:
Seniorkonsulent Statskog
Brenner for:
E-post:
hru@statskog.no