Styret i Salten friluftsråd

Styret i Salten Friluftsråd er valgt av årsmøtet (Salten regionråd) og består av en valgt representant fra hver av våre ni medlemskommuner. I tillegg har de frivillige friluftsorganisasjonene (FNF) to konsultative medlemmer i styret og Statskog en. Styret møtes to ganger i året. Møtene går på omgang i medlemskommunene og er som hovedregel lunsj til lunsjmøter. Styret er ansvarlig for driften av friluftsrådet mellom årsmøtene.

Sørfold og leder i styret/AU
Navn:
Lars Kristian Evjenth
Født:
10.10.1961
Yrke/profesjon/politisk verv:
Lærer, ordfører
Brenner for: 
Et friluftsliv som gir dagene innhold i form av opplevelser som utfordrer og gleder. I tillegg er jeg opptatt av at friluftslivet skal gi mulighet til å oppleve mestring, en opplevelse med stor overføringsverdi - spesielt viktig at barn og unge får del i dette.
E-post:
ordforer@sorfold.kommune.no

Hamarøy og nestleder i styret/AU
Navn: Bente Melby Ness
Født: 1953
Yrke/profesjon/politisk verv: Dagl leder Ness Camping kommunestyrerepr. SP
Brenner for: Levende distrikt + gode turmuligheter for alle
E-post: post@ness-camping.no

Steigen
Navn: Morten Mehus
Født: 1985
Yrke/profesjon/politisk verv: Daglig leder Nordodden - Felleskjøpet Steigen. Kommunestyrerepresentant SP
Brenner for: Elgjakt er noe jeg i aller høyeste grad brenner for. Politisk: mener vi må stoppe sentraliseringa, blant annet ved å gå imot tvangssammenslåingene av kommunene som nå er i gang.
E-post: mortenm@nordodden.no

Fauske
Navn: Nils-Christian Steinbakk
Født:
Yrke/profesjon/politisk verv:
Brenner for:
E-post: nilsdrift@yahoo.no

Foto: Martin Losvik for BigPitcure

Bodø
Navn: Ida Maria Pinnerød
Født: 1979
Yrke/profesjon/politisk verv: Ordfører (AP) i Bodø, Nestleder  i Nordland Arbeiderparti og sitter i landsstyret i Arbeiderpartiet
Brenner for: At vi skal ta vare på og forvalte de unike naturressursene vi har i Norge slik at framtidige generasjoner også får den samme gleden av de som vi har. Jeg brenner for allemannsretten og at alle kan delta aktivt i friluftslivets gleder - uavhengig av hvem de er eller hvor de kommer fra. Og så brenner jeg for barn og unges muligheter og rettigheter til friluftsliv og det å være i naturen
E-post: imp@bodo.kommune.no 

Saltdal
Navn: Kim Mietinen
Født: 06.07.1968
Yrke/profesjon/politisk verv: Biblioteksjef, kommunestyrerepresentant for Sp
Brenner for: allsidig friluftsliv, fiske og høsting av naturen
E-post: kimmietinen@hotmail.com

Beiarn
Navn: Rune Jørgensen
Født: 1970
Yrke/profesjon/politisk verv: Logoped, bonde, kommunestyrerepr SP
Brenner for: beitenæringen «slik at vi har utsikt til naturen»
E-post: rune.joergensen@beiarn.kommune.no

Gildeskål
Navn: Cecilia Lundbakk
Født: 1973
Yrke/profesjon/politisk verv: Driver Heimsjyen mat og overnatting
Brenner for: friluftsliv, jakt og fiske. Høste av naturen og dra folk ut på tur
E-post: post@heimsjyen.no

Meløy og medlem i AU
Navn: Ola Arnfinn Loe
Født: 1966
Yrke/profesjon/politisk verv:  IKT-veileder, leder Plan og Kommunalteknikk, AP
Brenner for: Tilrettelegging av Friluftsopplevelser for alle...
E-post: Ola.Arnfinn.Loe@meloy.kommune.no

Konsultative medlemmer

FNF-Nordland
Navn: Ylva Edvardsen
Født: 19..
Yrke/profesjon/politisk verv: Friluftsveileder og ungdomskoordinator NJFF-Nordland
Brenner for:
E-post: y.e@njff.no

FNF-Nordland
Navn: Gisle Sæterhaug
Født: 1985
Yrke/profesjon/politisk verv: Daglig leder FNF-Nordland
Brenner for:
E-post: gisle@fnf-nett.no

Statskog Nordland
Navn:
Harald Rundhaug
Født: 
19..
Yrke/profesjon/politisk verv:
Seniorkonsulent Statskog
Brenner for:
E-post:
hru@statskog.no