Anlegg for friluftsliv og fysisk aktivitet

28.07.202113:14 Viktor Håkonsen

Anlegg er et av flere virkemidler for å bidra til økt fysisk aktivitet, sosial utjevning og folkehelse. Her vil det legges ut gode eksempler på ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. 

Se også http://godeidrettsanlegg.no/ for tips!