Foldere

Turkort

Turkort er enkle turbeskrivelser med bilder, kart, tekst og piktogrammer. De fleste er laget slik at du skal kunne bruke dem for å finne fram på tur. Kortene er gratis og ligger tilgjengelig i alle medlemskommunene til Friluftsrådet. Friluftsrådet har produsert mer enn 50 ulike turkort i samarbeid med medlemskommuner og destinasjonsselskap.